Apskaitos paslaugos

Siūlome įvairias buhalterinės apskaitos paslaugas akcinėms bendrovėms, mažosioms bendrijoms, ūkinėms bendrijoms, kooperatyvams, kitiems pelno siekiantiems ir nesiekiantiems juridiniams asmenims, specialistams, vykdantiems individualią profesinę veiklą. Priklausomai nuo jūsų poreikių galime pilnai tvarkyti jūsų įmonės buhalterinę apskaitą arba tik pasirinktą sritį. Atitinkamai esame jums paruošę keletą apskaitos tvarkymo sutarties variantų pagal teikiamų paslaugų apimtį:

Minimalus
Jeigu jūs esate linkę sutaupyti ir pasirengę dalį apskaitos darbų atlikti patys – šis planas kaip tik jums. Mes vykdysime jūsų įmonėje vyriausiojo finansininko funkciją – kiekvieną mėnesį patikrinsime jūsų suregistruotą buhalterinę informaciją su pirminiais dokumentais, apskaičiuosime ir deklaruosime mokėtinus mokesčius, o periodiškai parengsime reikalingas finansines ataskaitas bei ataskaitas Statistikos departamentui.

Vidutinis
Populiariausias planas tarp mūsų klientų. Papildomai prie minimalaus plano mes dar registruosime pirminius apskaitos dokumentus apskaitos registruose, periodiškai rengsime ataskaitas apie pirkėjų ir tiekėjų skolų būklę, prisidėsime prie jūsų atsargų apskaitos tvarkymo.

Maksimalus
Šiuo atveju visus apskaitos tvarkymo rūpesčius jūs patikite mums, įskaitant ir jūsų pinigų srautų valdymą, apskaitos tvarkymui reikalingų įsakymų, susitarimų projektų parengimą. Reikalui esant, mūsų specialistai atvyks į jūsų verslo vykdymo vietą surinkti reikalingos informacijos, patikrinti ir pakonsultuoti jūsų darbuotojus apskaitos proceso vykdymo klausimais.

Kainos


Bet kuriuo atveju jūsų poreikiai mums yra svarbiausi.

Susisiekite su mumis: