Audito paslaugos

Kai kurioms įmonėms įstatymas numato, kad jų metinės finansinės ataskaitos privalo būti patikrintos nepriklausomo auditoriaus. Tas pats taikoma ir įmonių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų atžvilgiu. Tačiau yra nemažai atvejų, kai naudinga peržiūrėti finansines ataskaitas, nors įstatymas to ir nereikalauja. Tokiu būdu klientai užsitikrina, kad invesuotojai, verslo partneriai arba bankai yra patenkinti, žinodami, kad apskaita tvarkoma ir ataskaitos parengiamos ir teikiamos pagal reikalavimus. Bet svarbiausia, kad patys klientai gauna užtikrinimą, kad jų organizuota apskaita yra tinkama, jie pakankamai kontroliuoja verslo procesus bei iš to kylančią riziką.

Mes galime
▪ Atlikti metinės finansinės atskaitomybės auditą;
▪ Atlikti konsoliduotosios metinės finansinės atskaitomybės auditą;
▪ Atlikti finansinių ataskaitų peržiūrą;
▪ Atlikti reorganizavimo sąlygų vertinimą;
▪ Suplanuoti ir atlikti sutartas procedūras;
▪ Atlikti detalų perkamo verslo patikrinimą;
▪ Atlikti kitas užtikrinimo užduotis.

Susisiekite su mumis: