Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas nustato, kad finansinių ataskaitų auditas privalo būti atliktas valstybės ir savivaldybės įmonėse, viešojo intereso įmonėse, akcinėse bendrovėse ir tokiose uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcininkė yra valstybė ir (arba) savivaldybė, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, arba kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

1) balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 eurų;
2) pardavimo grynosios pajamas per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 eurų;
3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Tačiau jeigu pagal įstatymo nuostatas auditas jūsų įmonei nėra privalomas, visada galima jį atlikti savanoriškai. Atlikus audito procedūras gausite didžiausią užtikrinimą, kad apskaita tvarkoma ir ataskaitos parengiamos ir teikiamos pagal nustatytus reikalavimus.

Audito klausimais:
Ričardas Bagdonas
Tel.nr.: +370 5 2615639
El.paštas: ricardasb@auditopulsas.lt

Susisiekite su mumis: