Siekdami padėti Jums sėkmingai parduoti verslą įvertinsime, ar tinkamai sutvarkyta įmonės apskaita ir visa reikalinga dokumentacija bei padėsime tinkamai nustatyti verslo vertę. Taip pat informuosime apie verslo pardavimo žingsnius ir padėsime sklandžiai juos įgyvendinti.

Būtina pasirengti bet kokio verslo pardavimui. Reikia išsiaiškinti ką konkrečiai norima parduoti, išgryninti parduodamą verslą, pasirengti parduodamos verslo dalies išėmimui iš egzistuojančios struktūros. Mes padėsime jums suplanuoti šiuos darbus.

Konsultacijos:
Aušra Bagdonienė
Tel.nr.: +370 5 2615639
El.paštas: ausrab@auditopulsas.lt

Susisiekite su mumis: